نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

بیست و دومین دوره نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی استان فارس با نگاهی تخصصی و متخصص محور از تاریخ 20 الی 23 مهر ماه برگزار گردید.

در این نمایشگاه مجتمع تجاری مهر و وب سایت ام تی مهر با حضوری پررنگ توانست ارتباط بسیار خوبی را با مخاطبین این صنف برقرار کند.

بیمارستان نمازی شیراز

برپایی غرفه معرفی و ارائه خدمات به کادر محترم آموزش و درمان بیمارستان نمازی شیراز  

جلسات شرکت

جلسات هفتگی شرکت جهت آموزش نیروهای شرکت

جلسه با مسئولین حوزه علمیه استان فارس

جلسه با مدیران حوزه های علمیه استان فارس جهت تفاهم ارائه خدمات به طلاب و روحانیون

تقدیر از کادر محترم درمان بیمارستان نمازی شیراز

تقدیر و تشکر از کادر محترم درمان بیمارستان نمازی شیراز